3 ОУ Димитър Талев

Основно училище в град Благоевград

Националното състезание „Ключът на музиката“ ще се проведе по график – на 22.01.2021г. от 10:00 ч. Учениците да заемат местата си, съгласно списъците, най-късно до 9:45 ч. Декларация за информираност и съгласие -  Тук
 

 
Олимпиадата  "Знам и мога" за IV клас ще се проведат на 23.01.2021 г. от 9:00 ч. в сградата на училището. Учениците да заемат местата си, съгласно списъците, най-късно до 8:45 ч.
 
Олимпиада по математика 2020/2021
Олимпиадата по математика ще се проведе на 16.01.2021 г. от 9:00 ч. за IV, V, VI и VII клас в сградата на училището. Учениците да заемат местата си, съгласно списъците, най-късно до 8:45 ч. Учениците от V, VI и VII клас да носят попълнена и подписана от родител Декларация за информираност и съгласие -  Тук
 
 
 
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!!!
 
От 04 януари 2021 година учениците от 1. до 4. клас се връщат присъствено в училище. Часовете започват в 08:00 часа. 
Групите за ЦОУД започват часовете в 13:30 часа. Храненето на учениците се осъществява по определения график.
Съгласно заповед на Министъра на образованието от 04 януари до 31 януари 2021 г. обучението на учениците от 5. до 7. клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат, както досега, синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание за първия учебен срок и графика на часовете за обучение в електронна среда от разстояние.
По време на обучението в електронна среда ще се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Патронен празник

 

 

Актуални новини