3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Програма

В Трето основно училище „Димитър Талев“, се провежда синхронно дистанционно обучени по следния график:

Начален етап:                                           Прогимназиален етап:

1 час – 09:00 – 09:20 часа                     1 час – 09:00 – 09:30 часа
2 час – 09:30 – 09:50 часа                     2 час – 09:45 – 10:15 часа
3 час – 10:00 – 10:20 часа                     3 час – 10:30 – 11:00 часа
4 час – 10:30 – 10:50 часа                     4 час – 11:15 – 11:45 часа 
                                                             5 час – 12:00 – 12:30 часа   

Педагогическите специалисти и учениците  основно използват електронната облачна платформа MS Teams. Moodle, ClassDojo, Learningapps, Liveworksheets се използват при необходимост.

За обратна връзка относно дистанционното обучение използвайте контакната форма от официалния сайт на училището.

График за дистанционно обучение прогимназиален етап - Седмично-разписание

График за дистанционно обучение начален етап - Седмично-разписание