3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Олимпиада по БЕЛ

ВАЖНО!!! В изпълнение на заповед № РД - 2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през ...

Олимпиада по математика

ВАЖНО!!! В изпълнение на заповед № РД - 2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през ...