3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Прием

 Училищен план-прием - Заповед_І_клас

 

Училищен план-прием за I клас за учебна 2020-2021 година

 График на дейностите по приема, необходими документи и срокове  график_1клас

Заявление за класиране-образец - Prilojenie-1-2020-2021-1

Заявление за записване-образец - Prilojenie_2-2020-2021

Училищен план-прием за V клас за учебна 2020-2021 година

Заявление за записване - Заявление-за-записване

Свободни места за ученици по паралелки

Клас Паралелка Брой Дата на публикуване
1 а 3 10.07.2020г.
1 б 1 10.07.2020г.
1 в 1 10.07.2020г.
1 г 1 10.07.2020г.
2 а 0 10.07.2020г.
2 б 0 10.07.2020г.
2 в 0 10.07.2020г.
2 г 0 10.07.2020г.
2 д 0 10.07.2020г.
3 а 0 10.07.2020г.
3 б 0 10.07.2020г.
3 в 0 10.07.2020г.
3 г 0 10.07.2020г.
3 д 0 10.07.2020г.
4 а 0 10.07.2020г.
4 б 0 10.07.2020г.
4 в 0 10.07.2020г.
4 г 0 10.07.2020г.
4 д 0 10.07.2020г.
5 а 1 10.07.2020г.
5 б 1 10.07.2020г.
5 в 4 10.07.2020г.
5 г 2 10.07.2020г.
5 д 4 10.07.2020г.
6 а 1 10.07.2020г.
6 б 0 10.07.2020г.
6 в 0 10.07.2020г.
6 г 0 10.07.2020г.
6 д 0 10.07.2020г.
7 а 1 10.07.2020г.
7 б 0 10.07.2020г.
7 в 2 10.07.2020г.
7 г 2 10.07.2020г.