3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Прием

 Училищен план-прием - Училищен-план-прием

 

Училищен план-прием за I клас за учебна 2019-2020 година

 График на дейностите по приема, необходими документи и срокове  - График-на-дейности-1

Ред и критерий за приемане в първи клас - Ред-за-прием-на-ученици-в-първи-клас

Заявление за класиране-образец - Prilojenie-1-2019-2020

Заявление за записване-образец - Prilojenie_2-2019-2020

Училищен план-прием за V клас за учебна 2019-2020 година

Заявление за записване - Заявление-за-записване

Свободни места за ученици по паралелки

Клас Паралелка Брой Дата на публикуване
1 а 0 27.01.2020г.
1 б 0 27.01.2020г.
1 в 1 27.01.2020г.
1 г 0 27.01.2020г.
2 а 1 27.01.2020г.
2 б 0 27.01.2020г.
2 в 0 27.01.2020г.
2 г 0 27.01.2020г.
2 д 0 27.01.2020г.
3 а 0 27.01.2020г.
3 б 0 27.01.2020г.
3 в 0 27.01.2020г.
3 г 0 27.01.2020г.
3 д 0 27.01.2020г.
4 а 0 27.01.2020г.
4 б 0 27.01.2020г.
4 в 0 27.01.2020г.
4 г 0 27.01.2020г.
4 д 0 27.01.2020г.
5 а 0 27.01.2020г.
5 б 0 27.01.2020г.
5 в 0 27.01.2020г.
5 г 0 27.01.2020г.
5 д 0 27.01.2020г.
6 а 0 27.01.2020г.
6 б 0 27.01.2020г.
6 в 0 27.01.2020г.
6 г 0 27.01.2020г.
6 д 0 27.01.2020г.
7 а 1 27.01.2020г.
7 б 0 27.01.2020г.
7 в 2 27.01.2020г.
7 г 2 27.01.2020г.