3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Училищен екип

Ръководство:

Директор – Михаил Иванов Спасов

Зам. Директор по учебната дейност – Валерия Райнова

Зам. Директор по АСД  - Васил Чолаков

Психолог – Катерина Славова

Учители в начален етап:

 1. Силвия Лазова
 2. Сашка Стоицова
 3. Весела Вангелова
 4. Севдалина Цветанова
 5. Любка Митова
 6. София Рупова
 7. Мила Чолакова     
 8. Вeличка Златарска
 9. Елизабет Илиева  
 10. Борис Таушански
 11. Галина Грозданова
 12. Виолета Катърджиева       
 13. Бояна Шарбанова
 14. Йорданка Пармакова
 15. Маргарита Бумбарова
 16. Лозена Лишкова
 17. Соня Златкова
 18. Ива Аврамова
 19. Славка Чапкънова
 20. Любима Симеонова
 21. Ирена Бачева
 22. Таня Шалева
 23. Борян Керемедчиев
 24. Елена Чучуганова 
 25. Мария Маламова
 26. Василка Тодорова
 27. Веселин Рупов

Учители в прогимназиален етап

 1. Красимира Билева
 2. Мариана Кърпачева
 3. Милена Качамилска
 4. София Соколова
 5. Виолета Мирчева
 6. Мария Зашева
 7. Теодора Цонева
 8. Стефан Стефанов
 9. Николай Златарски
 10. Савина Чимева
 11. Юлиян Цонев
 12. Бойка Дешева
 13. Илина Митрева
 14. Ваня Крънджилска
 15. Юлия Дешева
 16. Владимир Алексов
 17. Веселин Колев
 18. Антоанета Георгиева
 19. Румяна Станоева
 20. Емил Ангелов
 21. Станка Младенова
 22. Мария Въкавчиева