3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Училищен екип

Ръководство:

Директор – Михаил Иванов Спасов

Зам. Директор по училищната дейност – Валерия Райнова

Зам. Директор по АСД  - Васил Чолаков

Психолог – Катерина Савова

Учители в начален етап:

 1. Силвия Лазова
 2. Сашка Стоицова
 3. Весела Вангелов
 4. Севдалина Цветанова
 5. Любка Митова
 6. София Рупова
 7. Мила Чолакова     
 8. Виличка Златарска
 9. Елизабет Илиева  
 10. Борис Таушански
 11. Галина Грозданова
 12. Виолета Катърджиева       
 13. Бояна Шарбанова
 14. Йорданка Пармакова
 15. Маргарита Бумбарова
 16. Лозена Лишкова
 17. Соня Златкова
 18. Ива Аврамова
 19. Славка Чапкънова
 20. Любима Симеонова
 21. Ирена Бачева
 22. Таня Шалева
 23. Борян Керемедчиев
 24. Елена Чучуганова 
 25. Мария Маламова
 26. Василка Тодорова
 27. Веселин Рупов
 28. Георги Иванов

Учители в прогимназиален етап

 1. Красимира Билева
 2. Мариана Кърпачева
 3. Милена Качамилска
 4. София Соколова
 5. Виолета Мирчева
 6. Мария Зашева
 7. Теодора Цонева
 8. Стефан Стефанов
 9. Николай Златарски
 10. Савина Чимева
 11. Юлиян Цонев
 12. Бойка Дешева
 13. Илинка Митрева
 14. Ваня Крънджилска
 15. Юлия Дешева
 16. Владимир Алексов
 17. Веселин Колев
 18. Антоанета Георгиева
 19. Румяна Станоева
 20. Емил Ангелов
 21. Станка Младенова
 22. Мария Въкавчиева