3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Документи

 

Формуляри 

 

Заявление отсъствия до класния ръководител - Заявление-отсъствия-кл.-ръководител-1

Заявление отсъствия до директор - Заявление-отсъствия-директор-1

Заявление за постъпване в ЦОУД - заявление-ПОСТЪПВАНЕ-ЦОУД

Заявление за отписване в ЦОУД -заявление-отписване-ЦОУД

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език заявление-чужд-език-НВО7

Декларация НВО 7 КЛАС - http://3ou-blg.info/uploads/decl_NVO7-converted.doc

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

 

Прикачени документи

Училищен учебн план.pdf