Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

ОРЕС

Уважаеми родители и ученици,
От 02.11.2021 г. всички ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда за период от една седмица.
 

По време на обучението в електронна среда ще се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

 

Правила за обучение в електронна среда -  Тук

Офис 365

Инструкция за активиране на edu.mon.bg профили - Тук