3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Програма

Уважаеми родители и ученици,
съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването и на Министъра на образованието и науката:
  • от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. учениците от 7. клас ще се обучават присъствено - първа смяна от 08:00ч.
  • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. учениците от 5. клас ще се обучават присъствено - първа смяна от 08:00ч.
  • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците от 6. клас ще се обучават присъствено - първа смяна от 08:00ч.
  • за класовете, който се обучават от разстояние в електронна среда, учебните часове ще се провеждат, както досега, синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание за първия/втория учебен срок и графика на часовете за обучение в електронна среда от разстояние.

По време на обучението в електронна среда ще се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Заповед за обучение в ОРЕС  - Тук

Офис 365

Инструкция за активиране на edu.mon.bg профили - Тук