Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Ресурси

Ms Teams -  https://edu.mon.bg/

Ръководство за работа в Ms Teams - https://e.evo.bg/

Безплатни платформи, образователни ресурси и обучителни материали - https://edubg2020.wixsite.com/edubg

Математика - https://bg.khanacademy.org/math

Математика с компютър  - http://vivacognita.org/_/viva-math/

ИТ - https://it-5ou.weebly.com/

Интерактивни упражнения - https://learningapps.org/

Живи листи - https://www.liveworksheets.com/worksheets/bg

Обучителни видеоклипове - https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

Национален център за безопасен интернет - https://www.safenet.bg/bg/

Аудио диктовки - https://pretvoritel.com/dictation/

Видеоуроци на Просвета - https://www.prosveta.bg/uchim/videourotsi