3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Уважаеми колеги,

 

Честит Ден на труда! В тези времена на изпитания бих искал да ви пожелая преди всичко здраве и кураж, 

красиви поводи за празнуване и много лична удовлетвореност от споделените знания.

Михаил Спасов