3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Доклад/Отчет на учителя

Ежедневен доклад за извършена работа, във връзка с осъществяване на дистанционно обучение, от учителите в III ОУ "Димитър Талев"-Благоевград, считано от 16.03.2020г. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа - организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползва отпуск.
*Задължинелно

https://docs.google.com/forms/d/1bPyrOI7Pdd-Lbn0Tc4wDzbUSnkX-JiXEv9R3Ka5S1uw/edit