3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

 График за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2019/2020г. както следва:

1.Физика -10.01.2020г. -VІІ клас от 14:30 часа

2.География и икономика - 11.01.2020г.-V-VІІ клас от 09:00 часа

3.История и цивилизация - 18.01.2020г.-V-VІІ клас от 09:00 часа

4.Химия и опазване на околната среда - 20.01.2020г. -VІІ клас от 14:30 часа

5.Биология и здравно образование- 23.01.2020г. -VІІ клас от 14.30 часа

6.”Ключът на музиката” -24.01.2020г. - ІV -VІІ клас от 10:00 часа

7.”Знам и мога” - 25.01.2020г. - ІV клас от 09:00 часа.

График олимпиади