3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

 
Олимпиадата по математика ще се проведе на 16.01.2021 г. от 9:00 ч. за IV, V, VI и VII клас в сградата на училището. Учениците да заемат местата си, съгласно списъците, най-късно до 8:45 ч. Учениците от V, VI и VII клас да носят попълнена и подписана от родител Декларация за информираност и съгласие - Тук