3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Общински кръг на олимпиадата по математика

ВАЖНО!!! В изпълнение на заповед № РД - 2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 г., ви информираме, че общинския кръг на олимпиадата по Математика ще се проведе на 07 декември 2019 г. от 09.00 ч. (събота). Време за работа 4 астрономически часа. Учениците следва да се яват не по-късно 8:45 часа.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!