3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград