3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

 

         
ПОНЕДЕЛНИК
1 Английски език 1 История и цивилизация 1 Изобразително изкуство 1 Математика 1 Информационни технологии
2 История 2 Математика 2 БЕЛ 2 Английски език 2 БЕЛ
3 Човекът и природата 3 БЕЛ 3 Човекът и природата 3 ФВС 3 История
4 ФВС 4 Английски език 4 Математика 4 БЕЛ 4 Изобразително изкуство
5 Математика 5 ФВС 5 Английски език 5 Музика 5 Математика
6 БЕЛ 6 Музика 6 ФВС 6 История 6 Английски език
ВТОРНИК       
 1 Математика  География и икономика Математика   Английски език  1 Информационни технологии 
2 Английски език 2 Математика 2 Музика 2 БЕЛ 2 БЕЛ
3 Информационни технологии 3 БЕЛ 3 Човекът и природата 3 Технологии и предприемачество 3 География и икономика
4 География и икономика 4 Информационни технологии 4 Технологии и предприемачество 4 Математика 4 Английски език
5 ФВС 5 Английски език 5 БЕЛ 5 География и икономика 5 Математика
6 БЕЛ 6 ФВС 6 География и икономика 6 Човекът и природата 6 Технологии и предприемачество
          СРЯДА
1 Изобразително изкуство 1 БЕЛ 1 ФВС 1 География и икономика 1 БЕЛ
2 Английски език 2  Музика 2 БЕЛ 2 Математика 2 ФВС
 3  Музика  Математика  Английски език  БЕЛ  Човекът и природата
4 История и цивилизация 4 Английски език 4 Информационни технологии 4 Изобразително изкуство 4 Математика
5 БЕЛ 5 Изобразително изкуство 5 История и цивилизация 5 ФВС 5 Английски език
6 Математика 6 История и цивилизация 6 Математика 6 Английски език 6 Музика
7 ЧК 7 ЧК 7 ЧК 7 ЧК 7 ЧК
ЧЕТВЪРТЪК
1 География и икономика 1 Технологии и предприемачество 1 БЕЛ 1 Информационни технологии 1 Математика
2 БЕЛ 2 Изобразително изкуство 2 Информационни технологии 2 Човекът и природата 2 ФВС
3 Човекът и природата 3 Информационни технологии 3 Математика 3 БЕЛ 3 БЕЛ
4 Математика 4 БЕЛ 4 География и икономика 4 Математика 4 Изобразително изкуство
5 Технологии и предприемачество 5 Математика 5 Английски език 5 Музика 5 География и икономика
6 Музика 6 География и икономика 6 Изобразително изкуство 6 ФВС 6 Английски език
ПЕТЪК
1 Математика 1 Изобразително изкуство 1 БЕЛ 1 Математика 1 ФВС
2 ФВС 2 БЕЛ 2 Английски език 2 Информационни технологии 2 Математика
3 Изобразително изкуство 3  Човекът и природата 3 Математика 3 БЕЛ 3 БЕЛ
4 БЕЛ 4 Математика 4 История и цивилизация 4 Английски език 4 Музика
5 Информационни технологии 5 Английски език 5 ФВС 5 История и цивилизация 5  Човекът и природата
6 Английски език 6 ФВС 6 Музика 6 Изобразително изкуство 6 История и цивилизация