3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Административни услуги

1. Информация за приемане и преместване в държавните и общинските училища  

Образец на заявление за преместване на ученик в Трето ОУ "Димитър Талев"  - Заявление-за-премествене-в-Трето- ОУ-Димитър-Талев-на-ученик

Образец на заявлние за преместване на ученик в чужда държава  - Заявление-за-премествене-в-чужбина

2. Информация за издаване на удостоверения за валидиране на компететности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап  на образование -

 Образец на  заявление за  удостоверение за валидиране на компететности - Заявление-валидиране

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за   класовете от I до VI в училище на друга държава

 Образец на  заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас - Заявление

4. Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен наобразование - Удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап, степен на образование - Заявление-дубликат