3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

НП "Заедно в грижата за ученика", Модул "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите по учебните предмети от прогимназиален етап"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"- Модул "Културните институции като образователна среда"

НП "Заедно в грижата за ученика", Модул "Осигуряване на усл. за системно проследяване на личностното постижение на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"- Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"