Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

 

Формуляри 

 

Заявление за ОЕСР - Тук

Заявление за преместване от друго училище - Тук

Заявление отсъствия до класния ръководител - Тук

Заявление за постъпване в ЦОУД - Тук

Заявление за отписване в ЦОУД -Тук

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език - Тук

Заявление за достъп до обществена информация - Тук

 

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

 

Етичен кодекс - Тук

Правилник за дейността на училището - Тук

Стратегия за развитие - тук

Годишен план за дейността за 2023-2024 - Тук

Училищни учебни планове I-IV клас - Тук

Училищни учебни планове V-II клас - Тук