Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Прием

Училищен план-прием за  I  клас за учебната 2024/2025 година - Тук

График на дейностите по осъществяване на прием в първи клас за учебната 2024/2025 година - Тук

Система за прием в първи клас на община Благоевград - Тук

Заявление за участие в класиране-образец - Тук

Заявление за записване-образец - Тук

Декларация за друго дете, обучаващо се в училището - Тук

Декларация обработка лични данни - Тук

Училищен план-прием за V клас за учебната 2024/2025 година - Тук

Заявление за записване  за V клас - Тук

Свободни места за ученици по паралелки

Клас Паралелка Брой Дата на публикуване
1 а 0 31.03.2024г.
1 б 0 31.03.2024г.
1 в 0 31.03.2024г.
1 г 0 31.03.2024г.
2 а 0 31.03.2024г.
2 б 0 31.03.2024г.
2 в 0 31.03.2024г.
2 г 0 31.03.2024г.
3 а 1 31.03.2024г.
3 б 0 31.03.2024г.
3 в 3 31.03.2024г.
3 г 1 31.03.2024г.
4 а 0 31.03.2024г.
4 б 0 31.03.2024г.
4 в 3 31.03.2024.
4 г 2 31.03.2024г.
5 а 4 31.03.2024г.
5 б 5 31.03.2024г.
5 в 6 31.03.2024г.
5 г 2 31.03.2024г.
6 а 3 31.03.2024г.
6 б 6 31.03.2024г.
6 в 1 31.03.2024г.
6 г 7 31.03.2024г.
6 д 5 31.03.2024г.
7 а 0 31.03.2024г.
7 б 2 31.03.2024г.
7 в 3 31.03.2024г.
7 г 3 31.03.2024г.
7 д 3 31.03.2024г.