Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Прием

Училищен план-прием за  I  и V клас за учебната 2023/2024 година - Тук

График на дейностите по осъществяване на прием в първи клас за учебната 2022/2023 година - Тук

Система за прием в първи клас на община Благоевград - Тук

Заявление за участие в класиране-образец - Тук

Заявление за записване-образец - Тук

Декларация за друго дете, обучаващо се в училището - Тук

Декларация обработка лични данни - Тук

Заявление за записване  за V клас - Тук

Свободни места за ученици по паралелки

Клас Паралелка Брой Дата на публикуване
1 а 0 31.03.2023г.
1 б 4 31.03.2023г.
1 в 1 31.03.2023г.
1 г 4 31.03.2023г.
2 а 0 31.03.2023г.
2 б 0 31.03.2023г.
2 в 0 31.03.2023г.
2 г 0 31.03.2023г.
3 а 1 31.03.2023г.
3 б 0 31.03.2023г.
3 в 3 31.03.2023г.
3 г 1 31.03.2023г.
4 а 0 31.03.2023г.
4 б 0 31.03.2023г.
4 в 0 31.03.2023г.
4 г 0 31.03.2023г.
5 а 3 31.03.2023г.
5 б 6 31.03.2023г.
5 в 3 31.03.2023г.
5 г 5 31.03.2023г.
5 д 4 31.03.2023г.
6 а 1 31.03.2023г.
6 б 3 31.03.2023г.
6 в 3 31.03.2023г.
6 г 1 31.03.2023г.
6 д 4 31.03.2023г.
7 а 5 31.03.2023г.
7 б 2 31.03.2023г.
7 в 6 31.03.2023г.
7 г 5 31.03.2023г.
7 д 6 31.03.2023г.