Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Прием

Училищен план-прием за  I  клас за учебната 2022/2023 година - Тук

График на дейностите по осъществяване на прием в първи клас за учебната 2022/2023 година - Тук

Критерии - Тук

Заявление за участие в класиране-образец - Тук

Заявление за записване-образец - Тук

Декларация за друго дете, обучаващо се в училището - Тук

Декларация обработка лични данни - Тук

 

Училищен план-прием за V клас за учебна 2022/2023 година

Заявление за записване - Тук

Свободни места за ученици по паралелки

Клас Паралелка Брой Дата на публикуване
1 а 0 19.04.2022г.
1 б 0 19.04.2022г.
1 в 0 19.04.2022г.
1 г 0 19.04.2022г.
2 а 1 19.04.2022г.
2 б 1 19.04.2022г.
2 в 1 19.04.2022г.
2 г 2 19.04.2022г.
3 а 0 19.04.2022г.
3 б 1 19.04.2022г.
3 в 1 19.04.2022г.
3 г 0 19.04.2022г.
4 а 0 19.04.2022г.
4 б 1 19.04.2022г.
4 в 0 19.04.2022г.
4 г 1 19.04.2022г.
4 д 0 19.04.2022г.
5 а 0 19.04.2022г.
5 б 0 19.04.2022г.
5 в 0 19.04.2022г.
5 г 0 19.04.2022г.
5 д 0 19.04.2022г.
6 а 0 19.04.2022г..
6 б 0 19.04.2022г.
6 в 2 19.04.2022г.
6 г 0 19.04.2022г.
6 д 2 19.04.2022г.
7 а 0 19.04.2022г.
7 б 0 19.04.2022г.
7 в 0 19.04.2022г.
7 г 0 19.04.2022г.
7 д 0 19.04.2022г.