3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Училищен екип

Ръководство:

Директор – Михаил Иванов Спасов

Зам. Директор по учебната дейност – Валерия Райнова

Зам. Директор по АСД  - Васил Чолаков

Психолог – Катерина Славова

Учители:

1. София Рупова Начален учител
2. Мила Чолакова Начален учител
3. Величка Златарска Начален учител
4. Елизабет Илиева Начален учител
5. Галина Грозданова Начален учител
6. Виолета Катърджиева Начален учител
7. Йорданка Пармакова Начален учител
8. Маргарита Бумбарова Начален учител
9. Лозена Лишкова Начален учител
10. Соня Златкова Начален учител
11. Ива Аврамова Начален учител
12. Славка Чапкънова Начален учител
13. Любима Симеонова Начален учител
14. Силвия Лазова Начален учител
15. Сашка Стоицова Начален учител
16. Весела Вангелова Начален учител
17. Севдалина Цветанова Начален учител
18. Любка Митева Начален учител
19. Мария Маламова Начален учител в ЦДО
20. Елена Чучуганова Начален учител в ЦДО
21. Борис Таушански Начален учител в ЦДО
22. Веселин Рупов Начален учител в ЦДО
23. Мария Спасова Начален учител в ЦДО
24. Емилия Табакова Начален учител в ЦДО
25. Цветелина Димитрова Начален учител в ЦДО
26. Елена Воденичарова Начален учител в ЦДО
27. Христина Петкова Начален учител в ЦДО
28. Евелина Караджова Български език и литература
29. Красимира Билева Български език и литература
30. Марияна Папазова Български език и литература
31. Милена Качамилска Български език и литература
32. Виолета Мирчева Английски език
33. Ирена Бачева Английски език
34. Мария Зашева Английски език
35. София Соколова Английски език
36. Таня Шалева Английски език
37. Ивайло Хаджийски Математика
38. Мария Методиева Математика
39. Станка Младенова Математика
40. Стефан Стефанов Математика
41. Юлиян Цонев Математика, ИТ, Физика
42. Савина Чимева Информационни технологии
43. Бойка Дешева Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
44. Илина Митрева Химия и опазване на околната среда, ЧП
45. Ваня Крънджилска История и цивилизация
46. Владимир Алексов География и икономика
47. Юлия Дешева Изобразително изкуство
48. Антоанета Георгиева Технологии и предприемачество
49. Веселин Колев Музика
50. Борян Керемидчиев Физическо възпитание и спорт
51. Румяна Станоева Физическо възпитание и спорт
52. Стефан Сотиров Физическо възпитание и спорт
53. Николай Михов Религия
54 Мария Вакъвчиева Учител в ЦДО 5-7 клас
55 Красимира Полимирова Учител в ЦДО 5-7 клас