Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Училищен екип

Ръководство:

Директор – Михаил Иванов Спасов

Зам.-директор по АСД  – Васил Чолаков

Зам.-директор по учебната дейност – Еленко Велков

 

Главен учител начален етап – Весела Вангелова

Ръководител ИКТ – Савина Чимева

Психолог – Катерина Славова

Учители:

1. София Рупова Начален учител
2. Мила Чолакова Начален учител
3. Силвия Лазова Начален учител
4. Елизабет Илиева Начален учител
5. Галина Грозданова Начален учител
6. Мария Маламова Начален учител
7. Елена Чучуганова Начален учител
8. Маргарита Бумбарова Начален учител
9. Любима Симеонова Начален учител
10. Мария Спасова Начален учител
11. Ива Аврамова Начален учител
12. Славка Чапкънова Начален учител
13. Севдалина Цветанова Начален учител
14. Сашка Стоицова Начален учител
15. Весела Вангелова Начален учител
16. Любка Митева Начален учител
17. Соня Златкова Начален учител 
18. Емилия Табакова Начален учител в ЦДО
19. Цветелина Димитрова Начален учител в ЦДО
20. Смиляна Секулова Начален учител в ЦДО
21. Станислава Бобоцова Начален учител в ЦДО
22. Зоя Шаркова Начален учител в ЦДО
23. Веселин Рупов Начален учител в ЦДО
24. Христина Петкова Начален учител в ЦДО
25. Илияна Зашева Начален учител в ЦДО
26. Виолета Катърджиева Начален учител в ЦДО
27. Латинка Танушева Начален учител в ЦДО
28. Елеонора Петринска Начален учител в ЦДО
29. Евелина Караджова Български език и литература
30. Красимира Билева Български език и литература
31. Марияна Папазова Български език и литература
32. Милена Качамилска Български език и литература
33. Виолета Мирчева Английски език
34. Ирена Бачева Английски език
35. Мария Зашева Английски език
36. София Соколова Английски език
37. Таня Шалева Английски език
38. Раличка Илиева Математика
39. Теодора Цонева Математика
40. Ренета Милушева Математика, ИТ
41. Стефан Стефанов Математика
42. Юлиян Цонев Математика, КМИТ, ИТ, Физика и астрономия
43. Савина Чимева КМИТ, ИТ
44. Десислава Павлова Биология и здравно образование, ЧП
45. Илина Митрева Химия и опазване на околната среда, ЧП
46. Ваня Крънджилска История и цивилизации
47. Олга Гаврилова География и икономика
48. Радослав Борисов История и цивилизации
49. Юлия Дешева Изобразително изкуство
50. Джасмина Сюнетчиева География и икономика
51. Антоанета Георгиева Технологии и предприемачество
52. Веселин Колев Музика
53. Кинче Михайлова Музика
54. Борян Керемидчиев Физическо възпитание и спорт
55. Румяна Станоева Физическо възпитание и спорт
56. Стефан Сотиров Физическо възпитание и спорт
57. Мартин Иванов Физическо възпитание и спорт
58. Николай Михов Религия
59. Мария Хинкина Учител в ЦДО 5. – 7. клас
60. Красимира Полимирова Учител в ЦДО 5. – 7. клас
61. Станка Младенова Учител в ЦДО 5. – 7. клас