НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас

16.06.2021 г. –  БЕЛ
18.06.2021 г. –  математика

Дни за провеждане на НВО в IV клас

27.05.2021 г. –  БЕЛ
28.05.2021 г. –  математика

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
23.06.2021 г. – І – III клас 
30.06.2021 г. – IV – VIІ клас

Седмично разписание - Тук

График консултации втори срок - Тук

График консултации  първи срок - Тук

График олимпиади - Тук