Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград

"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

Учениците могат да се запознаят с оценените си писмени работи от НВО VII  по математика в присъствието на родител и член на комисията за проверка и оценка в Трето основно училище „Димитър Талев“ – Благоевград в дните 02.07.2024 г., 03.07.2024 г. и 04.07.2024 г. включително  във времето от 09:00 часа до 18:30 часа.