3 ОУ Димитър Талев

Основно училище в град Благоевград

 
ВАЖНО!
Уважаеми родители и ученици,
от утре, 21.10.2021 г., за една учебна седмица присъствено се обучават учениците от: I, V, VIIVIII, X и XII клас. За същия период за учениците от II, III, IV, VI, IX и XI клас обучението е от разстояние в електронна среда.
Актуални новини